Nguyen Hoai

Nguyen Hoai

(Nguyen Hoai)

Tổng số km đã chạy: 109km

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run for Vaccine 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 84.1km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 109.3km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành