Ngô Dũng

Ngô Dũng

(Dũng VC)

Tổng số km đã chạy: 242km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 84.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 107.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 179.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành