Diu

Diu

(Pretty)

Tổng số km đã chạy: 166km

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Run for Vaccine 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 122.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 165.6km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành