Diem Pham

Diem Pham

(DiemBHR)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Walking in love 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 14.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 199.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 288.2km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 23.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 5km
 • Còn 5km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 110.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 139.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 158.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 198.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành