Tunglk

Tunglk

(Tunglk)

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 8.4km / 21km
  • Còn 12.6km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 17.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 34.3km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành