ĐẶNG NAM ANH

ĐẶNG NAM ANH

(Danamuan)

Tổng số km đã chạy: 290km

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 78.9km / 150km
  • Còn 71.1km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 195.7km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 156.9km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành