Huỳnh Hải

Huỳnh Hải

(haisaigon)

Tổng số km đã chạy: 339km

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Run for Vaccine 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km
Huy chương Sharing Together 100km