Lê Hải An

Lê Hải An

(Lê Hải An)

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run for Vaccine 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Hoàn thành: Còn 10km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 4.3km / 10km
 • Hoàn thành: Còn 5.7km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 12.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 14.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 15.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 16.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành