cường võ mạnh

cường võ mạnh

(Manh Cuong)

Tổng số km đã chạy: 434km

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Sharing Together 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 42.7km / 100km
 • Còn 57.3km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 144.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 184.6km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 206.6km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa