Bùi Đăng Dung

Bùi Đăng Dung

(budadu80)

Tổng số km đã chạy: 312km

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Run for Vaccine 10km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 216.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 198.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 260.9km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 0km / 0km
  • Còn 0km nữa