Cai Nhật Minh

Cai Nhật Minh

(KaiMinh)

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Chạy để sáng tạo 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

  • Kết quả: 8.2km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 91.8km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Hoàn thành: Còn 42km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 33.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành