Duy Tuyến Nguyễn

Duy Tuyến Nguyễn

(Nguyễn Duy Tuyến)

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Run for Vaccine 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 13.9km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 13.9km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành