Cù Hoài Nam

Cù Hoài Nam

(CHN)

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 7.8km / 42km
  • Còn 34.2km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 46.6km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành