Nguyen Thanh Nhan

Nguyen Thanh Nhan

(Nguyễn Thành Nhân- BvDa Liễu )

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Run for Vaccine 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 31.5km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành