Nguyễn Khánh Long

Nguyễn Khánh Long

(Khanh Long Nguyen)

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Run for Vaccine 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 42.2km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 42.2km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 49.9km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành