kdoquoc

kdoquoc

(Kan)

Tổng số km đã chạy: 146km

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 6.1km / 150km
  • Còn 143.9km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 112.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 118.1km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 140.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành