Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy

Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy

(Tracy Nguyen)

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 51.7km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Còn 100km nữa