Nguyễn Quốc Tuấn

Nguyễn Quốc Tuấn

(Machu Picchu)

Tổng số km đã chạy: 514km

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Hoàn thành: Còn 10km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 66km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 108.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 93.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 71.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 71.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành