Trần Hiếu Kiên

Trần Hiếu Kiên

(Trần Hiếu Kiên)

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 14km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km
Huy chương Run for Vaccine 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 12km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 13.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 11.9km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành