Tánh Nguyễn

Tánh Nguyễn

(Tanhnv)

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Chạy để sáng tạo 21km
Huy chương Run for Vaccine 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 22.8km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 38.3km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành