Nguyễn Thị Hồi

Nguyễn Thị Hồi

(hoi.nguyen)

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 204.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 238.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành