Quang Hoàng

Quang Hoàng

(Ba Bụng Béo )

Tổng số km đã chạy: 129km

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Hoàn thành: Còn 42km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 42.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 101.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành