Lê Xuân Song

Lê Xuân Song

(Songle)

Tổng số km đã chạy: 100km

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 100.5km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành