hongantran297

hongantran297

(giaigiangho)

Tổng số km đã chạy: 162km

Thành tích

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Run for Vaccine 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 70.6km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 91.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành