Nguyễn Lê Hiếu

Nguyễn Lê Hiếu

(Nguyễn Lê Hiếu)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km
Huy chương Save The Mekong 20km
Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 42.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 15.9km / 20km
  • Còn 4.1km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 2.7km / 20km
  • Còn 17.3km nữa