Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn

(Tuti)

Tổng số km đã chạy: 137km

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 136.8km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành