Đặng Thuý Ngân

Đặng Thuý Ngân

(Thuý Ngân)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Tôi an toàn 42km