Võ Thành Thái

Võ Thành Thái

(Thái Võ)

Thành tích

Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 36km

Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km
Huy chương Run for Vaccine 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 79.9km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 79.9km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 79.9km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 24.8km / 50km
 • Còn 25.2km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 36.9km / 36km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành