Nguyễn Hữu Nghĩa

Nguyễn Hữu Nghĩa

(Nguyễn Hữu Nghĩa)

Tổng số km đã chạy: 245km

Thành tích

Huy chương Run for Vaccine 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Run for Vaccine 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Sharing together

Sharing together

  • Kết quả: 105.6km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 139.8km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành