Nguyễn Đông Phương Trầm

Nguyễn Đông Phương Trầm

(Tram NDP)

Tổng số km đã chạy: 365km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 10km
Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km
Huy chương Run for Vaccine 10km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 126.7km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 25.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 135.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 135.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 99.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành