Lã Thị Thanh Hằng

Lã Thị Thanh Hằng

(Hang La)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 64km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 64km

Huy chương Tôi an toàn 64km
Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 74.3km / 64km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành