Bùi Dương Gia Hân

Bùi Dương Gia Hân

(Gia Hân)

Tổng số km đã chạy: 444km

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Chạy để sáng tạo 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 285.7km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 158.7km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 158.7km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành