Hầu Đức Thắng

Hầu Đức Thắng

(Cafe Sữa - Tổ TN - PCBTr)

Tổng số km đã chạy: 655km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 600.5km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 54.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành