Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu Hà

(Nguyễn Hà)

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 48.2km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành