Ngô Văn Thao

Ngô Văn Thao

(Thao Fansipan)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 50.4km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 49.6km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 257.7km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 182km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 193.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành