Tô Minh Vươn Trí

Tô Minh Vươn Trí

(Vươn Trí BUH)

Tổng số km đã chạy: 345km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 10km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 4.2km / 20km
 • Còn 15.8km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 13.2km / 21km
 • Còn 7.8km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 86.7km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 76km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 92.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 92.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành