Lê Minh Xuân

Lê Minh Xuân

(New Me)

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Chạy để sáng tạo 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 2.6km / 42km
  • Còn 39.4km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 24.5km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành