tamhoang0812

tamhoang0812

(Huy Tâm VNU-IS)

Tổng số km đã chạy: 102km

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 101.9km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành