Khánh Đăng

Khánh Đăng

(Khánh Đăng )

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

  • Kết quả: 8.1km / 10km
  • Còn 1.9km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 43.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành