Phạm Trung Kiên

Phạm Trung Kiên

(Kiên Chuối)

Tổng số km đã chạy: 278km

Thành tích

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 34km

Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km
Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 268.3km / 116km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 99.8km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành