Nguyen An Trung

Nguyen An Trung

(AT)

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Chạy để sáng tạo 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 21.1km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 0km / 150km
  • Còn 150km nữa