Trần Thị Hằng

Trần Thị Hằng

(Trần Hằng)

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 0km / 200km
  • Còn 200km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 59km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành