Lê Huy Tuân

Lê Huy Tuân

(Lê Huy Tuân)

Thành tích

Huy chương Chạy để sáng tạo 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Chạy để sáng tạo 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

  • Kết quả: 10.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành