Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguyễn Thị Thanh Hương

(MsHuong Nguyen)

Tổng số km đã chạy: 125km

Thành tích

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 112.7km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 12.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành