hoangctbl2015

hoangctbl2015

(Nguyễn Văn Hoàng)

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 1.7km / 10km
  • Còn 8.3km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 20.6km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành