Hoàng Mạnh Khang

Hoàng Mạnh Khang

(Khanghivihanh)

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 64km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 64km

Huy chương Tôi an toàn 64km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

  • Kết quả: 66.3km / 64km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành