Trịnh Thị Huệ

Trịnh Thị Huệ

(Huệ ruby)

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 42km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 42.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành