Nhan Thị Linh Giang

Nhan Thị Linh Giang

(Linh Giang )

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 21.4km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành