duongvantao85

duongvantao85

(Dương Tạo)

Thành tích

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 31.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành