Phạm Minh Đức

Phạm Minh Đức

(Phạm Minh Đức)

Tổng số km đã chạy: 311km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 64km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 64km

Huy chương Tôi an toàn 64km